פשטות
עם משמעות

בית SH.58

"אומנות היא לא חפץ, אלא דרך חיים"